DRAY BOSMA

From the youngest city in the Netherlands.

In het verleden heb ik het wel eens gedaan. Bidden. Niet om religieuze redenen, maar meer tijdens de periodes waarin ik niet lekker in mijn vel zat. Om mijzelf op te beuren, steun te vinden of het idee te krijgen dat alles goed komt. Dat was toen ik nog thuis, en later als alleenstaande op een flatje in Den Helder woonde. Sindsdien bid ik niet meer. Het leven gaat prima. Maar soms wanneer ik nare berichten hoor, vraag ik me wel eens af: Waarom.
   In gedachte krijg ik soms een antwoord of opmerking. Natuurlijk weet ik dat het een stemmetje in mijn hoofd is. Ik ben niet echt gek. Maar misschien heb ik het mis. God is ooit, volgens een van de bijbelverhalen, als een brandende bramenstruik aan Mozes verschenen. Dan is een stem in mijn hoofd niet minder ongeloofwaardig. Zo krijg ik af en toe ingevingen of geruststellende gedachten om mijzelf en anderen goede moed in te spreken. Wanneer ik via mediaberichten, meer dan eens, verneem over de religieuze organisaties of de overheden in het buitenland over hoe zij homoseksualiteit in het algemeen -en daarmee ook mij persoonlijk- afkeuren en veroordelen, denk ik: Waarom.
   En laatst hoorde ik ineens een stem. Niet in mijn hoofd. Gewoon op enige afstand. Ik keek op en daar zag ik op een paar meter van mij, iemand staan. De persoon vroeg mij waarom ik een vraag stelde waarop te veel antwoorden konden gegeven worden. Ik verklaarde dat het mij verbaast dat er mensen zijn die een heilig boek gebruiken om vooral anderen te veroordelen. De persoon zuchtte en zei: “Er zijn mensen die te vaak in een boek van duizenden jaren oud kijken. Ze vergeten om zich heen te kijken om te zien wat er tegenwoordig leeft.”
   De persoon vervolgde: “Mensen hebben vrije wil gekregen en kunnen niet verplicht worden in God te geloven. Zo kan God hen ook niet verplichten iedereen lief te hebben”. Ik vond dit een redelijk antwoord, maar was toch ook nieuwsgierig naar het idee of God daadwerkelijk bepaalde volkeren of sommige mensen haat. De persoon tegenover mij glimlachte, haalde de schouders op en verklaarde dat God geen haat kende. De mens is gecreëerd naar Gods evenbeeld. Hoe kan Hij de mens haten? Haat is een negatieve energie die de mens achter zich moet laten. Het oordelen over anderen en veroordelen van anderen is een van de grootste zonden.

Categories: Read

One thought on “Goddelijk

  1. Chantal says:

    geloof is moeilijk, dat blijkt wel in de wereld.

    Liked by 1 person

U mag reageren.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: