About_NordicWalking

Wanneer ik hardloop, loop ik meer dan eens andere mensen tegemoet. Nu is het mij ooit, lang geleden, geleerd dat je als voetganger en als hardloper je binnen de bebouwde kom rechts moet aanhouden en wanneer je buiten de bebouwde loopt, dan houd je links aan op straat, en loop je dus aan de linkerkant van het pad. Toen ik laatst binnen de stadsgrenzen een grote groep nordic walkers tegemoet liep, vroeg ik –enigszins lichtelijk geërgerd waar ze wilden dat ik ging lopen. In koor wisten zij mij te vertellen dat zij altijd links aan moesten houden.

Zuchtend en binnensmonds mopperend ging ik dan maar aan de linkerkant lopen. Ik had me voorgenomen om dit thuis eens goed uit te zoeken. Ik ben niet het type van de regeltjes, maar wanneer er regels zijn, dan hou ik me er graag aan. Niet om anderen er op te wijzen dat zij fout zijn, maar omdat regels afspraken zijn om beter en gemoedelijker met elkaar om te gaan. Zo vorm je samen een maatschappij. Ik ben van mening dat tegenwoordig iedereen maar doet wat ze zelf oké vinden.

Autobestuurders die bij het afslaan geen richting meer aangeven is tegenwoordig geen uitzondering. In Almere wordt er geen winkeldeur meer voor je open gehouden en het is gebruikelijk om midden in een drukke winkelstraat ineens stil te gaan staan. ‘Dat moeten ze eens op de snelweg proberen’, zucht ik dan maar. Het gaat me er niet om of iets mag, of niet mag, maar ik vind wel dat je eens rekening kunt houden met je medemens. Het is waarschijnlijk een vloek wanneer je zelf kunt nadenken, want je wordt omringd door onnadenkende idioten.

Thuis heb ik overigens wel opgezocht hoe het zit met de verkeersregels voor voetgangers en het blijkt volgens de wet dat voetgangers alleen het trottoir of het voetpad gebruiken. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan gebruiken zij het fietspad. Voetgangers gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad ontbreekt. Er wordt nergens gesproken over het aanhouden van de linker- of rechterzijde van een pad. Ik loop voortaan wel met een boog om een groep mensen heen.