DRAY BOSMA

From the youngest city in the Netherlands.

Een paar weken geleden ontvingen we van ons vaste schoorsteenveegbedrijf Fa. Centraal uit Zwolle een kaartje met hierop de mededeling dat ze voornemens waren om op 10 september tussen 12:00- en 17:00 uur bij ons de schoorsteen te vegen. Ik baalde een beetje van het ruime tijdsbestek, maar de schoorsteen moet geveegd zijn opdat de …

Continue reading

Rate this:

Categories: Read