Zouden ongelovigen ooit ook naar de Hemel kunnen gaan?
Of is deze plek alleen gereserveerd voor de ‘goeden’.
Voor mensen die Heilig lezen, maar anderen laten bloeden.
Ik heb er nooit zo over nagedacht en kan alleen vermoeden,
dat, als dit zo is, de Hemel voor mij niet hoeft te bestaan.

Wie beslist er over de toegang naar het hemelse bestaan?
Is dat God, of beslissen de mensen hier op aarde,
over de anderen en veroordelen op normen en waarden.
Want wie let op de hoge priesters en eerwaarden?
Als die in hemel komen, hoef ik niet meer te gaan.

Ik wil me niet omringen met mensen die over God praten,
maar er vervolgens voor kiezen niet in te grijpen,
die heel stiekem de kat in het donker knijpen.
Nee, geen verlangen die mensen te willen begrijpen.
Dan heb ik liever dat ze me na mijn dood bij de hemelpoort achterlaten.