DRAY BOSMA

Be happy.

Last month I was asked to write a piece about a non particular day in my life for my colleagues at the office.
Today it was published on our intern network.

De wekker gaat om 06:40 uur. Vandaag werk ik vanuit huis, anders had de wekker me een uur eerder gewekt. Na het ochtendritueel van wakker worden en ontbijten stap ik, ondanks het thuiswerken, toch naar buiten voor een wandeling. Sinds de eerste lockdown in 2020 maak ik ‘s ochtends eerst een ommetje van ongeveer een kwartier voordat ik thuis aan het werk ga. Zo creëer ik voor mezelf een beetje een afstand tussen thuis en mijn thuiswerkplek, en het is ook nog eens goed voor de gezondheid.

Wanneer ik om 08:00 uur ben ingelogd, check ik de diverse mailboxen en kijk ik naar de Werkvoorraad Outsourcing van vandaag. Sinds begin november zijn deze nu via de inkijkportal in te zien. Het aantal belacties van mijn klanten is deze morgen minder dan gistermiddag, en niet geheel onbelangrijk; de oudste belacties zijn ook minder. Ik log in, in Teleknowledge en check of er een werkvoorraad klaarstaat, zodat we straks belacties kunnen uitvoeren.

Planning en verlopen wachtwoorden
Om 9:00 uur heb ik samen met het team een meeting via Teams. We bespreken de dagelijkse dingen zoals wie er op inbound staat en wie uitgaand kan bellen, en voor welke klanten we dat laatste kunnen doen. Al snel is er een planning en kunnen we aan de slag. Ik ben naast de normale werkzaamheden druk met allerlei bijkomende zaken en beantwoord een paar ad-hoc-vragen van collega’s. Rond 12:30 uur merk ik dat de emailberichten van enkele klanten niet automatisch in Trust.it zijn ingelezen. Tijdens een kort gesprek met mijn collega van supportdesk blijkt dat intern de wachtwoorden zijn verlopen en dat dit het defect veroorzaakt. In de middag moeten de e-mails weer automatisch worden ingelezen.

Na de lunch ga ik verder met de diverse acties en tussendoor schrijf ik een maandverslag van één van mijn klanten. Vorige maand waren ze op kantoor op bezoek, dus ik moet er even goed opletten dat ik de afgesproken taken goed formuleer. Wanneer ik het verslag heb opgeslagen kijk ik nog even in Trust.it en zie ik dat er nog wel wat mailacties gedaan kunnen worden. Tussendoor importeer ik een disputenlijst van een andere klant in Trust.it. Ook heb ik even contact via Teams met een andere collega over vrije dagen tijdens de feestdagen volgende maand, en ga ik daarna weer door met meerdere acties van diverse klanten. 

De dag goed afsluiten
Ik heb nog ruim een kwartier voordat het tijd is om af te sluiten, en ik besluit een paar belacties voor een klant via progressive bellen in Teleknowledge te doen. Iedere geraakte belactie is er één en het scheelt weer een belactie de volgende dag. Wanneer ik tien belacties heb gedaan is het tijd om af te sluiten en ik wens mijn collega’s via Teams een fijne avond. Voor mij is het tevens tijd om de hardloopschoenen aan te trekken. Vandaag ga ik voor een rondje van acht kilometer. Wederom even een afstand creëren tussen de thuiswerkplek en thuis.

English below:

The alarm clock goes off at 06:40. Today I am working from home, because otherwise the alarm clock would have woken me an hour earlier. After my morning ritual of waking up and eating breakfast, I step outside for a walk despite working from home. Since the first lockdown in 2020, I take a walk first thing in the morning for about 15 minutes before starting the working day at home. This way I create a bit of a distance for myself between home and my home office, and it’s also good for your health.

When I am logged in at 08:00, I check the various mailboxes, and look at today’s Work Supply for Outsourcing. Since early November, these can now be viewed via the insight portal. The number of calls from my customers this morning are less than yesterday afternoon, and not entirely unimportant; the oldest calls have been reduced. I log in, in Teleknowledge, and check whether there is a work stock so that we can perform our calls later.

planning and expired passwords
At nine o’clock, I have a meeting with the team via Teams. We discuss daily things like who is on inbound and who can make outbound calls, and which customers we can do the latter for. Soon a schedule is planned and we can get to work. Besides the normal work, I am busy with all sorts of ancillary issues and answer a few ad hoc questions from colleagues. Around half past one, I notice that the e-mails of some customers are not automatically read into Trust.it. During a brief conversation with Hanneke from support desk, it turns out that internally the passwords have expired and this is causing the malfunction. In the afternoon, the emails should be read automatically again.

After my lunch, I continue with the various actions and in between I write a monthly report for one of my customers. Last month they visited the office, so I have to be careful to formulate the agreed tasks correctly. When I have saved the report, I take a quick look in Trust.it and see that some mail actions can be done. In between, I import a dispute list from another client into Trust.it. A moment later I also have a brief meeting via Teams with another colleague about our days off during the holidays next month, and then I continue with several actions from various customers. 

Finish the day well
I still have 15 minutes left before it’s time to end the working day, and I decide to do a few call actions for a client via progressive calling in Teleknowledge. Every call is an action. When I have done ten calls, it is time to close my laptop and I wish my colleagues a good evening via Teams. For me, it is also time to put on my running shoes. Today I go for an eight-kilometers run. Once again, to create some distance between the home office and home. 

Categorieën: Read

Een gedachte over “A Day in The Life of …

  1. Urspo schreef:

    Happy Christmas to you! I thank you for your blogging for I enjoy hearing about you. oxox

    Like

U mag reageren.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: